Kunstschaatsschool in Den Haag
Haagsche IJsclub "Houtrust" 

For HIJH Coaches

Please fill in the absence form here: Absentie/Presentielijst HIJH 2022-2023

For ballet form click here:  Ballet Absentie / Presentielijst 2022-2023

 
 
 
Bellen